Anekdotas

Žmogelis ženijasi su 3 x našle. Pirmą naktį jisai pastebi, kad jinai dar
"mergaitė".
- Kaip taip atsitiko, kad turėjai 3 vyrus, bet tu dar nekalta?
- Mano pirmas vyras buvo dailininkas ir viską ką jisai mėgo daryti, tai žiūrėti į mane. Antras buvo psichologas ir mėgo tiktai apie tai kalbėti. O trečias buvo filatelistas ir tiktai mėgo......ahhhhhh, kaip aš jo pasiilgau!!!

   

Facebook komentarai