Anekdotas

Skrenda čiukčia lėktuvu, šalia jo sėdi moteris, o už jos - josios vyras. Vyras prašo, kad čiukčia persėstų į jo vietą, nes jam esą žūtbūt reikia pasikalbėti su žmona. Čiukčis nė už ką nesutinka - matai, tenai lango nėra... Šalia stovinti stiuardesė viską girdėjo. Ji kažką šnipšteli čiukčiui į ausį ir tas greit persėda į vyriškio vietą.
Lėktuvui nusileidus, vyras klausia stiuardesės:
- Ką jūs jam pasakėt?
- Aš pasakiau, kad ši eilė į Vladivastoką neskris.

   

Facebook komentarai