Anekdotas

Kaip sunku ðiais laikais gyventi, negali niekuo pasitikëti, netgi pats savimi:

-Skundþiasi senukas, plaudamas savo kelnias.

- O norëjau tik nusipersti

   

Facebook komentarai