Anekdotas

Moteris turëtø bûti kaip poliklinika: ðvari, nemokama ir visiems prieinama.

   

Facebook komentarai