Anekdotas

Þiovaudamas vyras rodo etiketo trûkumà, o moteris savo galimybes.

   

Facebook komentarai