Anekdotas

Tamsu. Naktis. Laiptineje kaþkas buèiuojasi. Vienas klausia kito:

- Koks tavo vardas?

- Tomas! ...

- O velnias!!! mano irgi !!!

   

Facebook komentarai