Anekdotas

Dvi draugës kalbasi:

- Þinai, mano vyras - tai sekso simbolis.

- Tikrai?

- Taip, jis seksà tik simbolizuoja.

   

Facebook komentarai