Anekdotas

-Klausyk, tu visus vakarus praleidi su Janina, gal ruoðies vestuvëms?

-Taip, að galvojau apie vestuves, bet gerai pagalvojæs nusprendþiau, kad po vestuviø nebebus kur praleisti vakarø.

   

Facebook komentarai