Anekdotas

Sako, kad moterys myli ausimis, o vyrai akimis. Vakar apþiûrinëjau savo mikà... Ko jau ko, bet akiø ten tikrai nëra!

   

Facebook komentarai