Anekdotas

- Panele, gal þinote, kiek valandø?

- Gerai, tik lovoje nerûkysim!

   

Facebook komentarai