Anekdotas

Ryte vyras klausia þmonos:

- Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai að naktá girtas ágriuvau su mëlyne paaky?

- Ne, nepagalvojau. Beje,kai ágriuvai, mëlynës dar nebuvo.

   

Facebook komentarai