Anekdotas

Vyras klausia þmonos:

- Tu vakar ðuná ðëriai?

- Taip.

- Tai eik dabar ir uþkask já...

   

Facebook komentarai