Anekdotas

Fëja - tai moteris dailiomis krûtimis, riestu uþpakaliuku, graþaus veido. Po sekso ji virsta dëþe ðalto alaus...

   

Facebook komentarai