Anekdotas

- Vasilijau Ivanovièiau! Anka pas baltuosius nuðliauþë!

- Neðauk Pëtka! Tai bakteriologinë ataka.

   

Facebook komentarai