Anekdotas

Kuom skiriasi kekðë nuo ðliundros?

-Ðliundra baliuje duodasi su visais, o kekðë su visais iðskyrus tave!

   

Facebook komentarai