Anekdotas

Senovëje romantikos buvo daug daugiau - ko verti jau tokie dalykai, kaip skaistybës dirþas, meilës spyna, vilties dildë...

   

Facebook komentarai