Anekdotas

Visos moterys svajoja apie ðvelnius ir meilius meiluþius. Deja, ðvelnûs ir meilûs meiluþiai patys jau turi meiluþius...

   

Facebook komentarai