Anekdotas

Sara:

-Að pasakoju tau viena po kito juokingus nuotykius, o tu nei nenusiðypsai?!!?

Abhamas:

-Ar tu proto netekai? nori, kad að naktá gatvëje rodyèiau savo auksinius dantis?..

   

Facebook komentarai