Anekdotas

Turguje perka trys moèiutës agurkus.

Viena sako:

-Duokit man truputelá ilgesniø.

Antra sako:

-Man praðyèiau truputelá storesniø.

Treèia:

-O, man tai duokit salotoms......

   

Facebook komentarai