Anekdotas

Mergina paskambino ir pasakë: Ateik, pas mane nieko nëra namie...

Að nuëjau... namie nieko nebuvo...

   

Facebook komentarai