Anekdotas

- Mieloji, kokios tavo graþios akytës !

- Hm.. (drovëdamasi).

- O kokia tavo burnytë !

- Hm.. (drovëdamasi).

- Kokia nosytë !

- Hm.. (drovëdamasi).

- O kokios ausytës!

- Kvailelis.. (uþsidengia veidà ausimi)...

   

Facebook komentarai