Anekdotas

Stomatologo laukiamasis. IŠ gydytojo kabineto girdisi garsus grąžto ūžimas, kuris trumpam nutyla, o tada pasigirsta kraupūs riksmai. Po poros minučių išeina šiek tiek pablyškęs pacientas. Eilėje laukiantys žmonės nedrąsiai ima teirautis:
- Ar tikrai taip skauda?
Žmogelis išspjauna nukąsto piršto galą ir taria:
- Na... Tur būt...

   

Facebook komentarai