Anekdotas

Seselė sako gydytojui:
- Žinot, o tam ligoniui iš 6 - os palatos vis blogiau ir blogiau.
Gydytojas pataiso:
- Negalima taip pesimistiškai sakyti ir daryti už gydytoją išvadas. Reikia sakyti "Ligonis GALVOJA, kad jam vis blogiau"...
Kitą dieną seselė vėl prieina prie gydytojo ir sako:
- Žinot, tas ligonis iš 6 - os palatos galvoja, kad jau numirė...

   

Facebook komentarai