Anekdotas

Distrofikų ligoninės pirmo aukšto koridorium eina seselė ir girdi:
- Sesele! sesele!
Ta įlekia į palatą, žiūri vienas pacientas, prie lubų prilipęs. seselė nusigandusi klausia:
- Kas tau yra?
- Sesele, pasakykit, kad trečiam aukšte dulkių siurblį išjungtų.

   

Facebook komentarai