Anekdotas

Psichiatrinėje ligoninėje kalbasi du pacientai:
- Na, kaip mano romanas?
- Visai nieko. Tik veikėjų per daug.
Koridoriaus gale pasigirsta seselės riksmas:
- Ak, jus, nenaudeliai! Atiduokite tučtuojau telefonų knygą!

   

Facebook komentarai