Anekdotas

Psichiatrinėjė ligoninėjė direktorius mato ligonį pakibusį ant lubų. Direktorius ir klausia gydytojo:
- Ką ten daro šis ligonis?
- Matote, jisai vaidina lemputę.
- Vis tiek, tegu jisai nusileidžzia žemyn - sako direktorius.
- Bet tada bus tamsu.

   

Facebook komentarai