Anekdotas

Psichiatrinė ligoninė. Gydytojas:
- Dabar surengsime šoko terapijos seansą.
Įjungia televizorių, o ten - pranešimas apie eilinį kainų pakėlimą. Tyla.
Staiga vienas ligonis pašoka, pradeda ploti rankomis, šokti ir dainuoti:
- Valio! Gerai, kad aš ligoninėj! Nors ir nepatogu, nesotu, bet vis tiek
kojų neištiesiu. Gydytojas seselei:
- Šitą galime išrašyti, jis jau pasveiko.

   

Facebook komentarai