Anekdotas

Dykumose smëlis ákaista taip, kad jame galima iðkepti kiauðinius. Todël kupranugariai turi ilgas kojas.

   

Facebook komentarai