Anekdotas

"Kartais gaila, kad draugai - ne tokie jau ir dideli parðai..." - galvojo Mikë Pûkuotukas, kepdamas kiaulienos kepsná.

   

Facebook komentarai