Anekdotas

Ið zoologijos sodo pabëgo sargas... nors, galbût liûtai kaþkà nedasako.

   

Facebook komentarai