Anekdotas

Susipykæ Kûlverstukas ir Pa­grandukas nusprendë pasigalynëti.

- Tik nemuðk per ausis! - rik­teli Kûlverstukas.

- O tu nedauþyk man per gal­và! - atsako Pagrandukas.

   

Facebook komentarai