Anekdotas

Bëga eþiukas miðku þiuri kaþkas juodo ant takelio pagnaibo, pagnaibo,atsikanda þiûri ðûdas.Aaa gerai kad neálipau.

   

Facebook komentarai