Anekdotas

Kalbasi þàsis su gaidþiu. Þàsis: - Mielasis, kà reiðkia, kai obuoliai sapnuojasi?

Gaidys:- Reiðkia: arteja Kaledos...........

   

Facebook komentarai