Anekdotas

Susitinka du gaidþiai draugai mieste:

Vienas sako:

-Gal á kinà nueinam?

Antras, taupesnis atrëþia:

- Nër èia ko pinigus leist, geriau varom á kulinarijà plikø vistø paþiûrët.

   

Facebook komentarai