Anekdotas

Du ðunëkai patinai-stovi sniege ir kalbasi apie orà.

Aviganis:

-Velniðkas ðaltis, mano kojos jau iki keliø suðalo.

Taksas:

-Drauge, ir tu galvoji, kad tai didelë problema?

   

Facebook komentarai