Anekdotas

Kartà vaþiuoja motociklu vilkas ir kurmis. Vaþiuoja jie pas panas ir staiga atsitrenkia á medá. Vilkas:

-O , kurmi!!

Kurmis:

-Sveikos, panelës!

   

Facebook komentarai