Anekdotas

Miškas...sėdi meška, staiga pašoka visa susinervinus ir sako:

- Reikia ką nors primušt.

Eina meška per miską, žiūri kiškis stovi, meška galvoja, kaip prie jo

prisikabinti, kad galėčiau sumušti, prieina meška ir sako:

- Kiški, ko be kepurės???? - sudaužė kiškį, dar galvą patrankė į kelmą, eina meška visa

patenkinta galvoja :

- Reikia dar ką nors primušt, žiūri lapė, pribėga meška prie

lapės, jau norėjo mušt, lapė sako:

- Meška, eik geriau kiškį mušt, jis

mažesnis, silpnesnis..

Meška:

- Tai kad jau mušiau, nežinau kaip prie jo prikibt...

Lapė sako:

- Meška, prieik prie kiškio, sakyk duok cigaretę, jei duos

su filtru, sakyk norėjau be filtro ir sumušk, o jei duos be filtro, sakyk norėjau

su filtru ir galėsi mušt

Meška taip ir padarė, prieina prie kiškio sako:

- Kiški, duok cigaretę

- Kiškis: su filtru, be filtro??

Meška:

- Kiški, tu vėl be kepurės????

   

Facebook komentarai