Anekdotas

Šuoliai su parašiutu. Karinis Il-76. Instruktorius stengiasi išstumti jauną desantininką. Tas rėkia, priešinasi:

- Nešoksiu! Nenoriu! Vienuolika kartų šokau ir nė karto parašiutas neišsiskleidė.

Instruktorius stipriau spyrė, ir desantininkas išlėkė. Tuo metu kolūkio klube vyko susirinkimas. Pirmininkas tribūnoje piktai:

- Vėl pašaro nėra, galvijai alkani, visos melžėjos dekrete, technika išvogė...

Tuo metu pasigirdo trenksmas, bildesys ant klubo stogo. Pirmininkas pakėlė galvą:

- Ir dar tas desantininkas... Nu taip užknyso! ...

   

Facebook komentarai