Anekdotas

Mokytoja per pamoką klausia vaikų:

-Kas žino mažiausią pasaulio gyvūną?

Antanukas kelia ranką Petriukas taip pat.

Mokytoja sako:

-Sakyk, Antanuk.

-Kanzikai.

-O kas tie kanzikai?

-Ten kur po nagais gyvena.

Mokytoja klausia kas žino mažesnį.

Kiti kelia ranką, bet Petriukas nebegali iškentėti.

-Sakyk Petriuk.

-Benzikai.

-O kas tie benzikai?

-Tie kurie po kanzikais gyvena.

   

Facebook komentarai