Anekdotas

Vienoje traukinio kupe kartu važiuoja mikčius ir kupriukas. Kupriukas klausia:

Tai kur važiuoji ?

Mikčius atsako:

Įįįį VVViiillnių, sttosiuu įįį kkkonservatorrriją, dddainuosiu.

Kupriukas atsako:

Tai kaip tu galėsi dainuoti jei mikčioji ?

Mikčius supyko, tyli, o po kurio laiko klausia kupriuko:

Ooo, kkur tu vvažiuoji ?

Važiuoju į miestą pasui nusifotografuoti.

Mikčius sako:

Fffottografuok ttik ggalvą.

Kupriukas klausia:

O tai kodėl tik galvą ?

Jjei nnusiffotoggrafuosi iki ppuses, ttai ppasas nneužsivers.

   

Facebook komentarai