Anekdotas

Guli mirties patale suvalkietis. Aplink susirinkę visi artimieji. Mirštantysis ir sako:

-Žmonele ar esi šalia?

-Taip, esu mielasis šalia tavęs.

-Dukra, dukrele ar ir tu čia esi?

-Taip, tėveli aš taip pat čia esu.

-Juozai, broli mano, ar tu esi?

-Žinoma esu brolau, su visa savo šeima esu.

-Tai visi čia susirinkę?

Jam atsako:

-Taip, čia mes visi.

Tada suvalkietis sako:

-Tai jei čia visi susirinkot, tai kodėl po perkūnais virtuvėj šviesa dega?!

   

Facebook komentarai