Anekdotas

Karalius pasikvietė, anglą, rusą ir lietuvį.Pažadėjo kalną aukso. Ir savo mylimiausia dukterį. Jei jie kuo ilgiau išbūtų statinėje pilnoje tarakonų, blusų...

Anglas be jokios baimės įlipo į statinę. Neiškentė nei 5 minučių, šaukdamas iššoko iš statinės. Ruso eilė visas drąsus savimi pasitikintis. Tasai pusvalandį ištvėrė ir taip pat iššoko iš statinės. Na ir pagaliau lietuvis, truputį susijaudinęs, bet ryškiai nesimatė jo baimės.

Pusvalandis. valanda, puse dienos, diena, savaitė, sau kaip tūnojo taip ir dabar.

Karalius išpūtė akis kai pamatė kad jo neliečia vabalai, sako...

- Nei rusui nepavyko , nei anglui nepavyko kaip tu tai padarei?

- Na, matot jūsų didenybe vieną tarakoną, blusą,ir vorą, po vieną iš jų užmušiau kiti į laidotuves išėjo... D

   

Facebook komentarai