Anekdotas

Eina karve ir mato zuiki. zuikis zole ruko. karve sako:
- oi, zuiki, toks mazas, o jau rukai!!!
zuikis atsako:
- o tu tokia didele o lemenuko dar nenesioji!

   

Facebook komentarai