Anekdotas

Panoro organai prašyti pensijos. Nuvykę į komisiją pirmiausia pensijos paprašo širdis. Pateikusi kolosalinį kiekį kraujo tonomis kiek ji perpumpavo per gyvenimą ir pareiškusi, kad dirbo be išeiginių dabar esanti susidėvėjusi ir dėl to prašanti pensijos. Komisijos nariai pasitarė ir davė širdžiai pensiją. Po širdies pensijos paprašė plaučiai. Tie irgi pareiškė, kad dirbo be išeiginių, susidėvėjo irgi prašo pensijos. Komisija pasitarė ir plaučiams taip pat skyrė pensiją. Iš po stalo girdisi balsas
- Ir man duokite pensiją. Visą gyvenimą hujovą darbą dirbau. Būdavo išeina į laukus mausto, mausto, pareina į namus pradeda kuždėtis, pakeliu galvą pasiklausyti, šmurkšt duobėn, murkdo, murkdo, susivemiu.
- Komisija, tai tu atsistok ir pasirodyk kas tu per vienas.
Balsas iš po stalo.
- Aika, kad aš galėčiau atsistoti tai jūs pensijos neprašyčiau.

   

Facebook komentarai