Anekdotas

Kalbasi du zhydai.
- Kur galiu nusipirkti naujas shukas. Senuju shuku dantis ishluzho.
- Na tu ir netaupus. Del vieno shuku danchio naujas shukas perki.
- Bet, Moishe. Tai buvo paskutinis shuku dantis.

   

Facebook komentarai