Anekdotas

Tarptautinis teroristų tinklas įvykdė žiaurų pasikėsinimą ir susprogdino visą Europos krepšinio čempionatą. Stovi visi krepšininkai prie rojaus vartų, o šventas Petras nenori jų įleisti.
- Jūsų žaidimas atitraukia žmones nuo Dievo maldų, skatina juos smurtauti ir piktažodžiauti. Krepšininkams vieta pragare.
Nusiminę krepšininkai ima skirstytis nuo vartų. Staiga šventas Petras sušunka:
- Palaukit, matau, čia yra latviai! Jie gali įeiti!
- Kodėl jiems galima?? - pasipiktina kiti sportininkai.
- Aš ilgai stebėjau jų žaidimą ir galiu užtikrintai pasakyti, kad jie tikrai ne krepšininkai.

   

Facebook komentarai