Anekdotas

Lordas Ramzis naktį skambina iš klubo į namus :
- Džeimsas?
- Klausau sere.
- Kas gero namie?
- Viskas tvarkoj, sere.
- O ka daro mano žmona?
- Sere, ji guli savo kambaryje lovoje su nepažįstamu vyriškiu.
- Džeimsai, paimk iš mano rašomojo stalo stalčiaus pistoletą ir
nušauk tą niekšą. Aš atsakau.
- Klausau sere, aš nepadedu ragelio.
Lordas girdi tarno žingsnius, durų girgždesį, trypimą, šūvį, o po to
ištikimo tarno balsą:
- Sere aš įvykdžiau jūsų prašymą. Jis bandė pabėgti per mūsų žiemos
sodą, bet aš jį pavijau ir nudėjau.
- Džeimsai, bet pas mus nėra žiemos sodo!!!
- Atleiskite sere, kokiu numeriu jūs skambinote?

   

Facebook komentarai