Anekdotas

Nusprendė žmogelis neatsilikti ir, kaip visi, įsteigti savo firmą. Šiaip ne taip sukrapštė pinigėlių, nusipirko ofisiuką, užsisakė stalą, atsisėdo ir laukia... Galvoja, kaip čia tą darbą pradėt... Pirmiausia padavė į laikraštį skelbimą, kad pradėtų klientai teirautis... Ir netrukus mato, kad kažkoks žmogelis į jo ofisiuką ateina. Naujai iškeptas biznierius greitai pagriebė telefono ragelį (juk reikia sudaryti įspūdį klientui kad čia darbas smarkiai vyksta) ir kalba:
- Taip? Klausau. Jūsų užsakymas aišku labai geras, bet žinote, kad mes turim tiek daug prašymų...
Tuo metu pasibeldęs užeina per langą matytas žmogus. Verslininkas nenutraukdamas improvizuoto pokalbio ranka paakviečia užėjusįjį prisėsti ir toliau kalba į telefono ragelį:
- Ne... Susimildamas... Aš tikrai pasistengsiu ką nors padaryti, bet supraskit ir mane - šitiek užsakymų! ... Aš tikrai pasistengsiu... Paskambinkit, prašau kitą savaitę.
Pagaliau jis padeda ragelį ir kreipiasi į atėjusį žmogų:
- Taip? Klausau jūsų?
Žmogelis sako:
- Telefonistą kvietėt? Gavau užsakymą, kad jums telefoną pajungt reikia...

   

Facebook komentarai