Anekdotas

Atvažiavo čiukčia į Maskvą. Žino tik vieną rusišką frazę - "Kak dela? ". Važinėja autobusu, Žvalgosi. Įlipa kontrolė. Sako čiukčiai:
- Duokit savo talonėlį.
Čiukčia:
- Kak dela?
Kontrolė pabando dar kažką šnekėtis, o čiukčia vis tą patį... Nu, išlaipino, tiksliau, išspyrė lauk vargšelį čiukčią, ir nuvažiavo. Įlipo čiukčia į kitą autobusą, toliau važinėjasi... Ir vėl kontrolė - reikalauja talonėlio, o čiukčia jiems vis "Kak dela? ", "Kak dela? ". Ir vėl išspyrė. Susinervino čiukčia, kad jam susikalbėti neišeina. Vėl įlipo į autobusą, važiuoja. Mato negras šalimais stovi. Čiukčia galvoja - "Tas negras matyt iš Afrikos. Turbūt jam irgi čia nemiela gyventi. Reik su juo pakalbėti - gal atrasiu draugą... ". Pasisuka į negrą, ir sako:
- Kak dela?
O negras jam sako:
- Potomu, čto.

   

Facebook komentarai