Anekdotas

Numirė popiežius. Atsidūrė prie Rojaus vartų, o ten, kaip įprasta, šventas Petras iškart sutinka:
- Kas toks, kur eini?
- Aš popiežius...
- Kas, kas toksai?
- Na, popiežius, katalikų bažnyčios galva, buvau Dievo vietininku Žemėje...
- Ką? Kokios dar bažnyčios, kai čia dabar, Divo vietininku? Palauk, nueisiu, paklausiu...
Šventas Petras nueina pas Dievą, sako:
- Čia kažkoks keistuolis į vartus beldžiasi, sako, kad buvo tavo vietininku Žemėje.
- Hmmm... Su Žeme neturėjau jokių reikalų, bet ten Jėzus lankėsi, reikia jo paklausti...
Pasikviečia Jėzų, papasakoja jam situaciją, tas nustemba, bet nutaria nueiti prie vartų ir pats išsiaiškinti. Po dešimties minučių grįžta, kvatodamas:
- Atsimenate, prieš du tūkstančius metų, kai buvau Žemėje, organizavau ten žvejybos mėgėjų būrelį? Tai va, pasirodo, jis egzistuoja iki šiol!!!

   

Facebook komentarai